Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đã tới website www.uongnuocnhonguon.com của Uống Nước Nhớ Nguồn (Chúng tôi). Website chuyên về Gia Phả nhằm mục đích lưu trữ trực tuyến gia phả, chia sẻ với các thành viên trong gia đình, dòng họ để mọi thành viên có thể chủ động cập nhật, theo giõi.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

1. Cập nhật

Điều khoản này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Chúng tôi. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều khoản trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

2. Quyền sở hữu Ứng dụng

Sản phẩm này được phát triển và sở hữu bởi Uống Nước Nhớ Nguồn, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Sản phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Sản phẩm; các sửa đổi bổ sung, cập nhật của Sản phẩm) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Chúng tôi và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Chúng tôi.

3. Tài khoản

Để sử dụng Ứng dụng bạn phải tạo một tài khoản theo hướng dẫn của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Chúng tôi, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản của bạn đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn. Bạn phải tuân thủ mọi chính sách đã cung cấp cho bạn trong phạm vi Dịch vụ.

4. Nội dung

Không được sử dụng trái phép Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: không được gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi hoặc tìm cách truy cập chúng bằng phương pháp nào đó không thông qua giao diện và hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp. Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ của chúng tôi theo như được luật pháp cho phép. Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn nếu bạn không tuân thủ các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi bị nghi ngờ là sai phạm.

Không được sử dụng dịch vụ của chúng tôi vào những việc pháp luật không cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những nội dung do người dùng đưa lên và có toàn quyền xử lý với tài khoản, nội dung vi phạm.

Chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin cá nhân, dữ liệu của bạn bao gồm việc không tiết lộ hoặc gửi cho bất kỳ bên thứ ba nào. Không có dữ liệu nào truyền trên internet được bảo mật an toàn 100% nên bạn tự chịu rủi ro này.

Mọi khướu nại, tranh chấp sảy ra nếu có, quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Uống Nước Nhớ Nguồn.