Giới thiệu

Chúng tôi con cháu Nguyễn đại tộc đã từ lâu tâm tư nguyện vọng, cũng là mong ước chung của mọi người trong gia tộc. Thể hiện đạo đức làm con đối với tổ tiên.
Nhớ câu ngoạn ngữ người xưa để lại:

"Vì ai nên nghĩa có mình
Mẹ cha đôi đức công trình siết bao!
Ơn này sánh với trời cao
Trong lòng con cháu lúc nào giám quên"

Nhớ công ơn của tổ tiên, con cháu về quần tụ, lòng thành nén hương, chén nước kính tổ đồng thời tọa đàm tường thuật lại cha ông tiên sinh thủa trước, từ đó con cháu trong họ thống nhất phân công sưu tầm lại hệ thống tổ đường, để sau này những ngày kỷ niệm nói lên cho con cháu hiểu biết chính là lòng kính tổ lấy chủ đề:

"Uống nước nhớ nguồn"


Gia phả này được sao lưu lại như bản gốc để cho con cháu trong gia đình tìm hiểu gốc thân ngọn cóc cành, từ gia tộc đến tổ tiên anh em con cháu gia đình biết được, để đùm bọc đoàn kết lẫn nhau, truyền từ đời này qua đời khác. Mong các con cháu đóng góp, xây dựng những điều tốt để cho gia phả được xung túc đầy đủ hơn.

Nguyễn Phúc

24-04-2021
Loading...