The first class
Cụ Tổ

Đời thứ nhất theo gia phả để lại: cụ tổ đầu tiên Nguyễn đại tộc có từ đời hậu Lê khoảng gần 300 năm, xã hội phong kiến nhà Lê lúc này đã suy tàn khủng hoảng, dân tình khổ cực. Với hoàn cảnh thực tế, cuộc sống đói nghèo cụ tổ ta di cư tới Ninh Bình sinh cơ lập nghiệp. Cũng từ thực tiễn đói nghèo tới lúc cuộc sống tạm ổn, con cháu thức tỉnh suy nghĩ lại cha ông sưu tầm để xây dựng gia phả thì quên mất tên tuổi nên chỉ đề "Cụ tổ".

Loading...